Vize a poslání ELGAS Energy

Naše vize?

  • Být spolehlivým partnerem pro naše zákazníky.
  • Chceme poskytovat služby na nejvyšší úrovni a přinášet moderní řešení směřujícím k úsporám energie a finanční náročnosti.
  • Svědomitě rozvíjíme obchodní vztahy s našimi partnery a s využitím síly celé skupiny jim nabízíme výhodnější cenové i platební podmínky.
  • Základem všeho jsou dobré a dlouhodobé vztahy s našimi klienty.
  • Jsme si toho plně vědomi a podle toho jednáme.
rev_slide_1_obj_1_v01