Energetická legislativa

Tuzemskou základní normou, která upravuje postup a fungování  trhu  s elektřinou je Energetický zákon č. 458/2000 Sb. Ten je doplněn řadou prováděcích vyhlášek, z nichž nejdůležitější naleznete v následujícím  přehledu.

Cenová rozhodnutí

Cenové rozhodnutí ERÚ č. 8/2015

Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 8/2015 ze dne 27.listopadu 2015, kterým se stanovují ceny za související služby v elektroenergetice odběratelům ze sítí nízkého napětí.

Cenové rozhodnutí ERÚ č. 7/2015

Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 7/2015 ze dne 26.listopadu 2015, kterým se stanovují ceny za související služby v elektroenergetice a další regulované ceny.

Cenové rozhodnutí ERÚ č. 6/2015

Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 6/2015 ze dne 25. listopadu 2015, o regulovaných cenách souvisejících s dodávkou plynu.

Cenové rozhodnutí ERÚ č. 4/2014

Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 4/2014 ze dne 25. listopadu 2014, o regulovaných cenách souvisejících s dodávkou plynu.

Cenové rozhodnutí ERÚ č. 3/2014

Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 3/2014 ze dne 25. listopadu 2014, kterým se stanovují regulované ceny související s dodávkou elektřiny odběratelům ze sítí nízkého napětí.

Cenové rozhodnutí ERÚ č. 2/2014

Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 2/2014 ze dne 25. listopadu 2014, kterým se stanovují regulované ceny související s dodávkou elektřiny.

Energetický zákon

Zákon č. 458/2000 Sb.

Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (ze dne 28. 11. 2000, účinnost od 1. 1. 2001).

Vyhlášky Ministerstva průmyslu a obchodu ČR

Vyhláška č. 218

Vyhláška č. 218 Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví podrobnosti měření elektřiny a předávání technických údajů (ze dne 14. 6. 2001, účinnost od 29. 6. 2001).

Vyhláška č. 219

Vyhláška č. 219 Ministerstva průmyslu a obchodu o postupu v případě hrozícího nebo stávajícího stavu nouze v elektroenergetice (ze dne 14. 6. 2001, účinnost od 29.6. 2001).